ดูหนังกระเทยไทย การเปลื้องผ้าและเท้าเอเชีย หนังเก่าสมัยก่อน